สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา


займ planetacash отзывы

จำนวนถึง 600000 บาท

ระยะเวลา 12-60 เดือน

อัตราดอกเบี้ยจาก 4-20% ต่อปี

อายุรับเงินสด 20-59 ปี

เคล็ดลับกู้ สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา กู้ง่าย ปล่อยเร็ว

             ในปี 2023 มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย ที่ส่งผลกระทบต่อคนทำงาน ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การจ้างงาน สถานการณ์โรคระบาด ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับเราทุกคน ดังนั้น การขอสินเชื่อธนาคาร จึงยังคงเป็นสิ่งจำเป็นในยุคนี้ ทั้งการขอสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ รวมถึงสินเชื่อธุรกิจ ดังนั้นในช่วงที่เรามีความต้องการทางด้านการเงิน ก็คงต้องหวังพึ่งสถาบันที่ ปล่อย สินเชื่อเหล่านี้ เพื่อใช้จ่าย หมุนเงินในธุรกิจ หรือลงทุนในยามฉุกเฉิน โดยช่วงที่ผ่านมา ธนาคาร ต่าง ๆ มีการแข่งขันกันในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อกันอย่างหนัก เพื่อโปรโมทสินเชื่อ ซึ่งจากการติดตามสินเชื่อที่น่าสนใจในปี 2023 นี้ เราพบว่ามีสินเชื่อที่มาแรง คือ สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา ที่มาพร้อมกับ ดอกเบี้ยที่ต่ำสุด ๆ พร้อมโปรโมชั่นดี ๆ มากมาย ให้เราได้เลือกใช้บริการ ลองมาดูเคล็ดลับ และเงื่อนไขกันดีกว่า ว่าหากต้องการยื่นเรื่องขอ สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา ต้องผ่านเกณฑ์อะไรบ้าง เพื่อที่จะทำให้ยื่นเรื่องครั้งเดียวแล้วผ่านได้เลย 

ขั้นตอนการสมัคร สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา ปี 2566 ยังไงให้ผ่านชัวร์ มีเคล็ดลับ !

            ธนาคาร มีสินเชื่อมากมาย ให้เราเลือกทำธุรกรรมก็จริง แต่ไม่ใช่ว่าจะสมัครแล้วผ่านทุกคน เราจึงขอแนะนำรายละเอียด ขั้นตอนการเตรียมตัว การสมัครสินเชื่อ เพื่อให้ท่านมีโอกาสผ่านได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่คุณอ่านรายละเอียดคุณสมบัติส่วนบุคคลก่อน ว่าคุณผ่านเกณฑ์การประเมินเบื้องต้น หรือไม่ ถ้าผ่านก็สามารถสมัคร ได้เลย รายละเอียดดังนี้

การเตรียมตัว เตรียมเอกสาร และรายละเอียดในการสมัคร ง่ายๆ เพียงไม่กี่อย่างก็สมัครได้ ได้แก่

    1.1ผู้สมัครบัตรสินเชื่อ ต้องมีช่วงอายุระหว่าง 20-59 ปี 

    1.2ธนาคาร กำหนด รายได้ของผู้สมัคร 2 กลุ่ม ต้องผ่านเกณฑ์รายได้ตามที่กำหนด คือ

                เจ้าของกิจการที่มีธุรกิจส่วนตัว รายได้ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป ต้องเปิดดำเนินกิจการมาแล้ว เป็นระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป

                พนักงานประจำ (บรรจุแล้ว) หรือ พนักงานบริษัท ที่มีรายได้รวม 20,000 บาท ขึ้นไป (รวมโอที, ค่าตำแหน่ง, เบี้ยขยัน และสวัสดิการอื่นๆ แล้ว) เพราะไม่จำเป็นต้องเป็นรายได้จากฐานเงินเดือนเพียงอย่างเดียว เพราะ สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา ค่อนข้างจะปิดกว้างในเรื่องนี้ เนื่องจากบางที่อาจจะทั้งนี้ผู้สมัครต้องมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป ถึงจะสมัครได้

    1.3 ต้องมีเบอร์โทรศัพท์ (เบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้าน, เบอร์โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้

    1.4 สำหรับพนักงานบริษัท หรือ ผู้มีรายได้ประจำ หลักฐานที่ต้องเตรียมพร้อม มีดังนี้

            • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

            • รายการเดินบัญชีเงินฝาก หรือ Statement จำนวน 1 ฉบับ (ย้อนหลัง 3 เดือน) พร้อมสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร อีก 1 ฉบับ

            • เอกสารสลิปเงินเดือนๆ ล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน (ระบุอายุงาน, ตำแหน่ง) จำนวน 1 ฉบับ

    1.5 สำหรับเจ้าของธุรกิจ หรือ ประกอบกิจการส่วนตัว หลักฐานที่ต้องเตรียมพร้อม มีดังนี้

            • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

            • รายการเดินบัญชีเงินฝาก หรือ Statement จำนวน 1 ฉบับ (ย้อนหลัง 6 เดือน) 

            • สำเนาหน้าบัญชี ธนาคาร เจ้าของกิจการ หรือ บัญชีส่วนตัวของเจ้าของ อีก 1 ฉบับ

            • สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดไม่เกิน 3 เดือน) และ หนังสือรับรองบริษัท อย่างละ 1 ฉบับ

            • ใบทะเบียนการค้า หรือ ใบทะเบียนพาณิชย์ (กรณีคุณไม่ใช่นิติบุคคลหรือบริษัทตามกฎหมาย) จำนวน 1 ฉบับ

2. วงเงินที่คุณจะได้รับจาก สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา พร้อมดอกเบี้ยในอัตราต่างๆ ดังนี้

โดยปกติจะได้วงเงินที่ทางธนาคาร ให้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ เช่น รายได้ 20,000 บาท จะได้วงเงินไม่เกิน 20,000 x 5 = 100,000 บาท ส่วนใหญ่มักจะได้วงเงินสองเท่า แต่ไม่เกินห้าเท่าอย่างแน่นอน ขึ้นอยู่กับรายได้ของคุณด้วย ในการพิจาณาวงเงิน ปล่อย กู้ ในการทำธุรกรรมต่างๆ มีการคิดดอกเบี้ย ดังนี้

    2.1 พนักงานประจำ (บรรจุแล้ว) หรือ พนักงานบริษัท ที่มีบัญชีและรับเงินผ่าน ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จะต้องเสียดอกเบี้ยต่ำมาก คือ 9.99% ต่อปี (เฉพาะ 3 เดือนแรก)

    2.2 พนักงานประจำ (บรรจุแล้ว) หรือ พนักงานบริษัท ที่มีรายได้รวม 30,000 บาท ขึ้นไป และอนุมัติวงเงิน 60,000 บาท ขึ้นไป จะได้อัตราดอกเบี้ย 10.99% (6 เดือนแรกเท่านั้น)

    2.3 พนักงานประจำ (บรรจุแล้ว) หรือ พนักงานบริษัท ที่มีรายได้รวม 150,000 บาท ขึ้นไป และอนุมัติวงเงิน 300,000 บาท ขึ้นไป จะได้อัตราดอกเบี้ย 10.99% (6 เดือนแรกเท่านั้น)

    2.4 เจ้าของกิจการประกอบธุรกิจส่วนตัว ที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อในวงเงิน 300,000 บาท ขึ้นไป แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท จะได้อัตราดอกเบี้ย 12.99%

หัวข้อที่ 1-4 ถ้าได้รับการพิจารณาอนุมัติ สามารถรับเงินสินเชื่อ ผ่านบัญชีธนาคาร ที่แนบมาตอนสมัคร เราสามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของเราได้เลย การชำระหนี้สินเชื่อ สามารถจ่ายผ่านได้ทั้งทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสใน Seven หรือ เทสโก้โลตัส หรือ ช่องทางของ ธนาคาร กรุงศรีฯ ทั้งเคาน์เตอร์ หักผ่านบัญชี ผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หรือแม้กระทั่งไปรษณีย์ก็รับชำระ แต่อาจยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

 

            นอกจากนี้ยังสามารถขอสินเชื่อฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ ธนาคาร ได้ ทางเว็บไซต์ของ ธ.กรุงศรีอยุธยา สามารถลดการเดินทาง และยังสามารถป้องกันความเสี่ยง จากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ง่ายๆ ลักษณะเด่นของ สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา คือ 

ไม่ต้องมีคนค้ำแถมยังไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ เรียกได้ว่า คนเดียวก็กู้ได้แบบชิลล์ ๆ อนุมัติวงเงินสูงสุดถึงห้าเท่าของรายได้ และยังทีดอกเบี้ยที่ต่ำมาก ๆ แบบลดต้นลดดอกทุกวงเงิน มีเงินหมุนเวียนตลอด เพียงแค่สมัครครั้งเดียว ผ่อนสบาย ๆ 12-60 เดือน ตามความสะดวกของเราได้เลย 

แชร์ใน linkedin
แชร์ใน whatsapp
แชร์ใน telegram

ความคิดเห็น สินเชื่อกรุงศรีอยุธยา

เติมความคิดเห็นแรก

เติมความคิดเห็น