Skip to main content

พาชมเว็บหอจดหมายเหตุต่างประเทศ

จดหมายเหตุ (Archive) เป็นเอกสารต้นฉบับที่มีประโยชน์ต่อคนในยุคปัจจุบันอย่างมาก ทั้งในด้านการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะ และความเป็นมาของสังคม จดหมายเหตุสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนสนใจรากเหง้าของตนเอง และศึกษาทำความเข้าใจ การเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาทางวัฒนธรรมที่มีรากฐาน ไม่กลวงเปล่า รากฐานที่เข้มแข็งนี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ไม่ใช่บรรจุภัณฑ์ การจัดการ หรือการตลาด

โครงการเครือข่ายห้องสมุดดิจิทัลในฐานะที่กำลังสร้างความร่วมมือกับแหล่งข้อมูลต่างๆ เพื่อเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลอย่างมีคุณภาพและเป็นระบบ ข้อเสนอตัวอย่างเว็บหอจดหมายเหตุใน 3 ประเทศ คืออังกฤษ แคนาดา และญี่ปุ่น โดยทั้ง 3 แห่งล้วนมีการออกแบบและนำเสนอข้อมูลที่อำนวยความสะดวกและเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้

หอจดหมายเหตุแห่งชาติอังกฤษ

http://www.nationalarchives.gov.uk

มีสโลแกนคือ Bringing history to life หรือการทำให้ประวัติศาสตร์มีชีวิต จุดเด่นของหอจดหมายเหตุอังกฤษคือการนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในลักษณะที่มีความหมายต่อคนใจยุคปัจจุบัน เช่น การให้ผู้ใช้สามารถค้นรายการผู้โดยสารเรือที่อพยพผู้คนเข้ามาที่อังกฤษในสมัยก่อน ทำให้รู้ว่าบรรพบุรุษของตนมาจากไหน

archive-uk-1

ในหน้า “สมบัติของชาติ” (Treasures from The National Archive) รวบรวมเอกสารที่สำคัญและมีความหมายในประวัติศาสตร์อังกฤษ แบ่งเป็นเรื่องๆ เช่น เรื่องสงคราม ความสัมพันธ์กับอเมริกา กษัตริย์อังกฤษ และการเดินเรือ

archive-uk-2

หน้าที่เห็นด้านล่าง เป็นเอกสาร ชื่อ Doomsday อายุ 900 กว่าปี ถือกันว่าเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ชิ้นแรกของอังกฤษ เหมือนศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงของเรา เว็บหอจดหมายเหตุอังกฤษมีการอธิบายความสำคัญและรายละเอียดของเอกสารชิ้นนี้ไว้อย่างดี

archive-uk-3

ผู้ใช้สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดเอกสาร ที่ถูกถ่ายมาจากต้นฉบับ ผ่านเครื่องมือที่ฝังไว้ในหน้าเว็บ

archive-uk-4

นอกจากนั้นยังมีคำแปลเป็นภาษาอังกฤษทั่วไปที่เข้าใจง่ายอีกด้วย

archive-uk-5

ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุแห่งชาติแคนาดา

http://www.collectionscanada.gc.ca

มีการนำประเด็นสำคัญๆ มานำเสนอเป็น Theme เช่นกัน เช่น หนังสือพิมพ์ French-Canadian

archive-canada-1

สามารถเข้าไปดูเอกสารต้นฉบับ เป็น PDF ความละเอียดสูง นอกจากนี้ยังสามารถเลือกข้อความเป็น Full-text ได้ เพราะใช้เทคโนโลยี OCR ซ้อนทับภาพสแกนอีกที ทำให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหรือตัดแปะข้อความในเอกสารต้นฉบับได้

archive-canada-2

หอจดหมายเหตุแห่งชาติญี่ปุ่น

http://www.archives.go.jp

นำเสนออย่างเรียบง่าย หน้าตายังไม่ใช่เว็บ 2.0 แต่ภายใต้ความเรียบง่ายนั้นได้มีการจัดวางเนื้อหาอย่างน่าสนใจ โดยแผ่ออกมาให้เห็นรายการเนื้อหาซึ่งสามารถคลิกเข้าไปดูได้โดยง่าย

archive-japan-1

ตัวอย่างด้านล่างเป็นแผนที่แคว้นสมัยโบราณ ความละเอียดสูงมาก และเป็นภาพที่มีเครื่องมือฝังในหน้าเว็บ สามารถซูมหรือเลื่อนพื้นที่ที่ต้องการดูได้โดยสะดวก

archive-japan-2

จะเห็นว่าหอจดหมายเหตุทั่วโลกล้วนได้ก้าวไปสู่ยุคที่พร้อมในการเปิดเผยข้อมูล เอกสารสำคัญของชาติ โดยใช้เทคโนโลยีช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ หลักคิดนี้ไม่เพียงแต่ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเพื่อเรียนรู้รากเหง้าของตนเอง แต่ยังช่วยให้วัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาของชาติได้ถูกเผยแพร่ เป็นที่รับรู้และยอมรับในสายตาของคนทั่วโลกด้วย