Skip to main content

เว็บคลังเอกสารสำคัญของประเทศมาเลเซีย

Digital Library Malaysia (http://www.digitalibrary.my) เป็นเว็บคลังเอกสารสำคัญของชาติ ประเทศมาเลเซีย มีความน่าสนใจที่การออกแบบที่เรียบง่าย ชัดเจน ตรงไปตรงมา โดยการแบ่งหมวดหมู่เนื้อหาออกเป็นเอกสารจากหนังสือ งานสัมมนา เอกสารของรัฐบาล รัฐสภา การแถลงข่าว นิตยสาร สุนทรพจน์ จนถึงเอกสารของพรรคการเมือง

dlibmy01

หน้าแรกนำเสนอเนื้อหาเด่นๆ ของแต่ละหมวดหมู่ เรียงกันอยู่ข้างล่าง


แต่ละหมวดแบ่งเป็นหมวดย่อย และบอกจำนวนเนื้อหาที่มีในแต่ละหมวดย่อยด้วย เช่น หมวดเอกสารรัฐบาล มีรายงานด้านการศึกษา 8 ฉบับ


พอเข้าไปในแต่ละหมวดย่อยก็เจอเอกสารที่อยู่ในหมวดนั้น สามารถเลือกเรียงตามชื่อ ผู้แต่ง และจำนวนการเข้าชม


เนื้อหาแต่ละชิ้นมีคำอธิบายสั้นๆ ว่าเกี่ยวกับอะไร และมีลิงค์ให้โหลดไฟล์ PDF ไปอ่านโดยสะดวก


การออกแบบที่เรียบง่ายและนำทางผู้ใช้เป็นขั้นๆ อย่างชัดเจนน่าจะเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ในการสร้างห้องสมุดที่ใช้งานได้จริง